Advokat Flatland sin klient frifunnet i lagmannsretten

Advokat Flatland sin klient frifunnet i lagmannsretten

Klient var tiltalt for oppbevaring av et skarpladd våpen. Politiet satt inn store ressurser i saken for å påvise straffeskyld, herunder rekonstruksjon og utstrakt kontakt av vitner. Påtalemyndigheten anførsler førte ikke frem, og en enstemmig lagmannsrett var enig i Flatlands argumenter om at frifinnelse var det eneste riktige resultatet i saken. Klient ble også frifunnet for oppbevaring av kniv, da den aktuelle kniven ikke ble vurdert å være ulovlig. Her kan du lese dommen