Advokat Flatlands klient enstemmig frifunnet i lagmannsretten for medvirkning til innførsel av 13,5 kilo amfetamin.

Borgarting lagmannsrett behandlet en sak mot tre personer, som blant annet var tiltalt for innførsel av 13,5 kilo amfetamin. Det ble avsagt en enstemmig frifinnende dom for advokat Flatlands klient, som nå er løslatt.

Håvard Flatland