Advokat Flatlands klient frifunnet for å ha forsøkt å kjøre på en politimann med bil

Advokat Flatland klient ble i tingretten dømt for forsøk på grov kroppsskade, ved å ha forsøkt å kjøre på en polititjenestemann med bil.

Saken ble anket til lagmannsretten, hvor saken fikk sin endelige løsning, og vedkommende ble frifunnet for forsøk på grov kroppsskade.

Håvard Flatland