Bratlien i kidnappingssak på Holmlia

Bratlien med systemkritikk:
Sosionomer, leger, sykepleiere og psykologer legger de fornærmedes forklaring til grunn uten kritiske vurderinger eller motforestillinger når diagnoser stilles.

Et reellt rettsikkerhetsproblem mener vi i Advokatfirmaet Bratlien.

Les mer om saken hos Dagbladet.no