Cathrine Bang

Cathrine tok master i rettsvitenskap i våren 2016 med spesialisering i internasjonal rett. Cathrine jobbet sommeren 2016 som frivillig i Gatejuristen, og har erfaring som saksbehandler ved Kontoret for Voldsoffererstatning i perioden 2016-2019.

Videre har hun jobbet i forsikringsbransjen ved Crawford & Company AS som saksbehandler innenfor personskader og yrkesskader.

Cathrine arbeider med rettsområdene hovedsakelig med strafferett, barnevern og barnefordeling.

Arbeidserfaring
2019 – Crawford & Company AS
2016-2019 – Kontoret for Voldsoffererstatning
2016 – Gatejuristen Oslo

Språk: spansk, engelsk og norsk

Kontakt

Cathrine Bang