Flatlands klient enstemmig frifunnet for organisering av industriplantasje