Gustav Holt Berg

Gustav er nyutdannet jurist ved Universitet i Bergen. Han skrev masteroppgave om «omsorgsovertakelser» etter Barnevernloven § 5-1. Han jobber hovedsakelig med straff og barnevern. Gustav startet å jobbe som advokatfullmektig i juni 2023.

Kontakt

Gustav