Karin Lippestad

Lippestad ble uteksaminert fra universitetet i Bergen i 2021 og har jobbet ved vårt kontor siden november 2022. Hun har fordypningsfag fra Fordham University og skrev masteroppgave om temaet «bekjempelse av organisert kriminalitet – er økt kriminalisering av forberedelseshandlinger veien å gå?».

Lippestad har tidligere jobbet med tvister om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring.

Lippestad arbeider primært med straffesaker, men bistår også i barnefordelingssaker og barnevernssaker. Hun bistår også som bistandsadvokat.

Arbeidserfaring
2021-2022: Jurist, Finansklagenemda 

2019-2021: Traineeopphold hos Lund & co, HELP Forsikring AS og Gade Advokatfirma

2017-2018: Arbeidsgruppeleder ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Utdanning
2015-2020: Master i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

2020: Utvekslingsopphold ved Fordham University, NY, USA. Innføring i amerikansk lov og det amerikanske rettssystemet, samt fordypningsfag innen mekling og forhandlinger i praksis.


Språk: Engelsk og norsk

Kontakt