Laila Afelad

Laila tok master i rettsvitenskap våren 2013 med spesialisering i internasjonal rett, herunder fordypning i barnekonvensjonen.

Laila har jobbet som rådgiver for Barneverntjenesten og har god erfaring fra barnevernsarbeid. Hun skrev masteroppgave om «Minoritetsbarns rettigheter ved fosterhjemsplassering- sett i lys av Barnekonvensjonen».

Laila arbeider hovedsakelig med rettsområdene strafferett, barnevern og barnefordeling.

Annet
Språk: arabisk, engelsk og norsk

Kontakt

Laila Afelad