Memla Rasuli

Memla tok master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo vinteren 2023 med spesialisering i arbeidsrett.

Memla har jobbet som konsulent hos Romerike og Glåmdal tingrett og har god erfaring med arbeidet i domstolene. Hun skrev masteroppgave om straffavbrudd og soningsutsettelse sett i lys av EMK art. 2 og 3.

Memla arbeider hovedsakelig med strafferett.

Arbeidserfaring
2019-2023 – master i rettsvitenskap
2017-2018 – årsenhet i statsvitenskap
Februar 2024-d.d – advokatfullmektig, advokatfirma Bratlien

Utdanning
Mai 2021-januar 2024 – rettsvitne og konsulent ved romerrike og glåmdal tingrett
Januar 2023-mars 2023 – praktikant hos Romerike og glåmdal tingrett
2021-2023 frivillig hos Grenseløs kjærlighet

Språk: norsk, engelsk, pashto, dari og hindi/urdu.