Påtale ba om 14 års forvaring – fikk 11 måneder fengsel.

15. januar avsa Borgarting lagmannsrett dom mot vår klient Lars Harnes.

Mye stod på spill ettersom påtalemakta hevdet det forelå et drapsforbund og drapsforsøk.  

Påstand: Forvaring i 14 år.
Resultat: 11 måneders fengsel og frifinnelse både hva gjelder forsøk og forbund.

Et resultat som advokat Bratlien og Strømmen er meget tilfredse med.

Hardt arbeid gir resultater. Les mer på TV2.no

Øyvind Bratlien og Ole Magnus Strømmen 2
Øyvind Bratlien og Ole Magnus Strømmen